Golvvärmefördelare

HeatUp golvvärmefördelare i rostfritt stål

Ladda ner produktblad

PRODUKTBESKRIVNING
Golvvärmefördelare i rostfritt stål med 2-12 slingor. Fördelaren är utvecklad för maximal prestanda av och för distribution och injustering av golvvärmesystem. Fördelaren kommer färdigmonterad på fördelarkonsoler för att optimera och underlätta montage. Som standard finns flödesmätare där injustering av resp. slingas flöde sker, avtappning, påfyllning samt avluftning. Fördelarens speciella utformning leder till att maximera flödet och att reducera tryckfallet vilket i sin tur säkrar lägre energiförbrukning och minimera cirkulationspumpen behöver.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Fördelarna är optimala att använda i alla golvvärmeapplikationer. Då fördelaren är helt i rostfritt stål kan även användas i tuffare miljöer. Fördelaren kommer färdigmonterad på fördelarkonsoler vilket underlättar montage. Det är också mycket enkelt att justera in flödet på respektive slinga.

BRUKSANVISNING
Montera Heatup golvvärmefördelare på vägg, i skåp, på stående armeringsjärn eller liknande. Montera Heatup kulventiler, reglerventil eller shunt enligt önskade utföranden. Montera fast röret, slinga för slinga med hjälp av Heatup Euroconuskopplingar. Fyll systemet och provtryck enl. gällande norm.

Påfyllning:

 1. Stäng alla ventiler på fördelaren, flödesmätaren på tilloppsfördelare och blåa ratten på returfördelare.
 2. Stäng kulventil / reglerventil för tillopp och returledning.
 3. Anslut vattenslang till påfyllningsventil på tilloppsfördelare,
 4. Anslut vattenslang till påfyllningsventil på returfördelare och dra den till golvbrunn el. likn.
 5. Öppna påfyllningsventilerna på både tillopp och returfördelare och sätt försiktigt på vattentrycket.
 6. Öppna nu den flödesmätare helt som är längst från påfyllningsventilen.
 7. Öppna försiktigt motsvarande ventil på returfördelare med blåa ratten.
 8. Spola nu igenom slingan till allt luft är borta och vatten kommer ur slang vid golvbrunn.
 9. Stäng först slingan på returfördelare med blåa ratten och därefter flödesmätare.
 10. Upprepa nu ovan procedur med respektive slinga
 11. När varje slinga är fylld stängs ventilerna på påfyllningsventilen och slangarna kopplas bort.

Injustering:
Därefter ska systemet justeras in. Det går att göra med en trycksatt fördelare:

 1. Lossa röda ”hatten”.
 2. Justera i antalet varv, från helt stängd ventil, enligt Heatups ritning och projektering. Detta görs på svarta delen av flödesmätaren. Rätt flöde syns nu i flödesmätaren.

OBS! Injustering behöver ej utföras om HeatUp Smart golvvärmestyrning används! 

TEKNISKA DATA:
Material Fördelare: Rostfritt stål 304
Mässing CW617N
Förpackningar: EPDM
Knotter: ABS
Materialflödesmätare: Rostfritt Stål 304, Plast, MS
Flödesmätare Mätområden: 0,5 - 6 l / min
Nogranhet mätomr: +/- 10%
Min / Max temperatur :
0/70 ° C Max tryck: 6 Bar
Vätska: Vatten och glykol
Max Glykol: 30%
Dim tillopp / retur: 1 ”
Dim slinga: 3/4” M Euroconus
C / C Slingor 50 mm
Ansl. ställmotor M30x1,5

RSK Nr 2: 298 79 94
RSK Nr 3: 298 79 96
RSK Nr 4: 298 79 97
RSK Nr 5: 298 79 98
RSK Nr 6: 298 79 99
RSK Nr 7: 298 80 00
RSK Nr 8: 298 80 01
RSK Nr 9: 298 80 02
RSK Nr 10: 298 80 03
RSK Nr 11: 298 80 04
RSK Nr 12: 298 80 05