EPS/Cellplast utan folie

HeatUp EPS/Cellplast utan folie

Ladda ner produktblad

PRODUKTBESKRIVNING
HeatUp EPS Skiva för flytande förläggning. Skivan har 3 längsgående spår med c/c 200 och integrerade vändningar för att förenkla
användandet. HeatUp ESP Skiva finns i tjocklekarna 30 eller 50 mm med S300.
EPS skivorna kompletteras med aluminiumplåtar som fördelar ut värmen ifrån HeatUp Golvvärmerör.


ANVÄNDNINGSOMRÅDE
HeatUp EPS Skiva ska endast användas på en bärande golvkonstruktion. Bärande golvkonstruktion avser
betonggolv eller spånskiva på ett regelverk med ett centrum avstånd på max. 600 mm.
Skall de vara keramiska plattor skall regelavståndet istället vara max. 300mm.
Kontrollera jämnheten på golvet, underlaget skall uppfylla kraven i HUS-AMA98.
Högsta tillåtna ojämnhet är 3mm vid en mätlängd om 2 meter, 1,5mm vid 1,5 meter, 1,2mm vid 0,25 meter.

Materialåtgång: 1,4 st / m2 bottenplatta.