Spårade spånskivor med ALU Plåt

HeatUp spårade spånskivor med ALU Plåt

Ladda ner produktblad Spån Ladda ner produktblad ALU Plåt

PRODUKTBESKRIVNING
HeatUp Spårad Spånskiva är en 22mm spånskiva med frästa spår för HeatUp Golvvärmerör 16x2.0. Spåravståndet är 200mm.
Spånskivan kompletteras med HeatUp Golvvärmeplåt som fördelar ut värmen från HeatUp Golvvärmerör.
Spånskivan fi nns både som raka skivor och som vänd skivor.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
HeatUp Spårad spånskiva används för förläggning av golvvärme på golvbjälklag eller som fl ytande golv på befi ntligt bärande underlag.
Den spårade skivan läggs på tvären över bjälklaget och består av spont på alla fyra sidor. Detta innebär att skarvarna kan vara mellan
golvreglar och innebär enklare förläggning och mindre spill.