Golvvärmerör ALU PE-RT

HeatUp Golvvärmerör ALU PE-RT

Ladda ner produktblad

PRODUKTBESKRIVNING
Golvvärmerör i PE-RT/ALU/PE-RT typ II enl. DIN 16837. Diffusionsspärr enl. DIN 4726.
SKZ enl. A462 och testade av KIWA BRL5602, KOMO K23904 och uppfyller
ISO 10508 Standard class 4 (golvvärme 6 bar).
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
HeatUp ALU Golvvärmerör är utvecklat och designat för att vara ett flexibelt golvvärmerör för alla
golvvärmeapplikationer. Röret fungerar ypperligt för ingjutning, träbjälklag, cellplast, i ALU Plåt,
clips samt najning.Röret har en inbyggd diffusionsspärr av ALU, s.k.5-lagers rör.
Denna konstruktion gör att diffusionspärren/ALU är skyddad från yttre påverkan.
BRUKSANVISNING
HeatUp Golvvärmerör ALU 16 tillämpas i alla golvvärmeapplikationer.
Med fördel monteras röret i en rörvagn alternativt rörvinda före utrullning.
Börja med att montera fast ena änden av röret i Heatup golvvärmefördelare tillopsdel (varma delen).
Under fördelaren monteras Heatup Rörböjningsstöd för att uppnå en perfekt böj upp till fördelaren.
Därefter rullas röret ut i en förläggning exakt enligt förläggningsritning och projektering från Heatup.
Tänk på att varje slinga ska vara skarvlös. När slingan är klar monteras ett rörböjningsstöd under fördelaren.
Därefter kapas röret i rätt längd och monteras i fördelaren returdel (kalla delen).
Observera att rörets maximala böjradie är 5 x Utv.diameter = 5 x16 = 80mm.
Detta innebär att om c/c avståndet på slingan är mindre än 160mm måste rörets böj förläggas i ”päronform”