Trådbunden rumstermostat

HeatUp Base trådbunden rumstermostat

Ladda ner produktblad

PRODUKTBESKRIVNING
HeatUp rumstermostat för tråddraget Bassystem. Rumstermostaten är avsedd för individuell registrering av golvvärmesysten i enskilda rum.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
HeatUp rumstermostat Base bör ihop med HeatUp tråddragen kopplingsbox Base och HeatUp ställmotor 24V. HeatUp rumstermostat är mycket ätt att manövrera och ställa i önskad rumstemperatur mellan 6 - 30 ° C Max- och min temperatur kan begränsas på ett mycket enkelt sätt. Termostaten finns också i beröringsfritt utfört, sk offentlig termostat. Som tillbehör finns också HeatUp golvgivare som mycket enkelt kopplas in i rumstermostaten.

BRUKSANVISNING
HeatUp rumstermostat skruvas upp på väggen med bifogade skruvar. Därefter kopplas termostaten ii kopplingsboxen enligt kopplingsschema. Använd 3-ledad kabel för 24V. Max- och min temperatur kan begränsas inuti termostaten, se ritning nedan ..

TEKNISKA DATA:
Strömmatning: 24 VAC 50/60 Hz
Hysteris: 0,5K
Omgivningstemperatur: 0 - 50 ° C
Transporttemperatur: -20 - 60 ° C
Temperatur frostskydd: Min 4 ° C
Mått LxBxD 77,5x77,5x28 mm
Vikt: 100 g
IP Klass: 20


RSK Nummer standard: 298 80 81
RSK Nummer offentlig: 299 80 18
RSK Nummer golvgivare: 298 81 02