Digital rumstermostat

HeatUp Trådbunden Digital Rumstermostat

Ladda ner produktblad

PRODUKTBESKRIVNING
HeatUp Trådbunden Digital Rumstermostat. Rumstermostaten är avsedd för individuell reglering av golvvärmesystem i enskilda rum. En termostat kan försörja 5 ställmotorer.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
HeatUp Trådbunden Rumstermosatat används ihop med HeatUp Trådbunden kopplingsbox och HeatUp ställmotor 24V. Termostatens digitala touchskärm är enkel att manövrera och det fi nns möjlighet att ställa in önskad rumstemperatur mellan 5-35°C. Tack vara den minimalistiska designen kombineras termostaten harmoniskt i alla interiörer och är nästan osynlig när displayen inte är aktiv.