Minishunt

HeatUp Minishunt upp till 50m2

Minishunt 50m2

Heatup Minishunt för värmereglering i Heatup Golvvärmesystem.
Shuntgruppen är anpassad för direktmontage av Heatup minifördelare alt. med Heatup
anslutningskopplingar 12-20. Minishunten går även att sätta i ett skåp för att dölja installationen.
Som standard sitter en WILO Para, tryckstyrd klass A pump monterad på HeatUp Minishunt.
Både pump och säkerhetstermostat är förmonterade i kopplingsdosa som underlättar montage.
Denna pumpen kan sedan kopplas till HeatUp Enkelstyrning för att kunna styra när pumpen skall
gå alternativt stanna.
Pumpens axel måste alltid monteras horisontellt.
HeatUp Minishunt kan användas vid både 1 rör eller 2 rörs system.