Värmeskärare

Värmeskärare

Ladda ner produktblad

PRODUKTBESKRIVNING
HeatUp Värmeskärare för EPS används för att spåra ner matningar för tappvatten eller golvvärme i cellplast eller HeatUp EPS-Skiva.
HeatUp Värmeskärare spårar med hjälp av skärblad som blir cirka 500-600 grader varmt.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
HeatUp Värmeskärare hjälper att skapa spår för olika rör ner i cellplast eller HeatUp EPS-Skiva.
HeatUp Värmeskärare har fl era olika storlekar på skärblad och byts enkelt ut mot annan
storlek om så önskas. HeatUp Värmeskärare skapar jämna spår efter önskat mönster.


BRUKSANVISNING
Värmeskäraren är elektrisk och skall inte utsättas för fukt eller annan väta.
Används HeatUp EPS-Skiva med ALU skall folien skäras bort innan spårning.
Av spårandet skapas det giftiga ångor från frigoliten, använd därför munskydd under processen.
1. Fäst skärblad som skall användas i HeatUp Värmeskärare genom att skruva ut fästskruvarna som sitter på skärens huvud. För in bladet
och skruva sedan åt. Detta skall göras innan värmeskärarens kontakt är instoppad.
2. Håll inne knappen på värmeskäraren, detta kommer att värma upp skärbladet. Efter cirka 6 sekunder är skärbladet varmt nog att
användas. Se till att vinkla maskinen så att hela skärbladet når ner i frigoliten.
3. Efter cirka 10-12 sekunders spårande är det lämpligt att låta maskinen vila.